Można zgłaszać kandydatów do nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Zostanie przyznana nagroda artystyczna za 2013 rok, nagroda za upowszechnianie kultury, nagroda za całokształt działalności oraz dla mecenasa kultury.

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty. Zgłoszenia na właściwych formularzach w formie pisemnej należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2 (II piętro), 20-112 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Na jednym formularzu można zgłosić jednego kandydata.

Termin składania zgłoszeń upływa 14 lutego 2014 r. Zgłoszenia do nagród oceni Komisja do spraw nagród powołana przez Prezydenta Miasta Lublin.