Trwa ogólnopolska kampania na rzecz ograniczania dostępu niepełnoletnich osób do wyrobów tytoniowych STOP 18!. Do akcji przyłączył się także Lublin.

 

Polskie prawo zabrania sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim. Niestety, pomimo grożących kar, niepełnoletni nie mają najmniejszych problemów z zakupem papierosów w sklepie. Problem dotyczy całego kraju, także Lublina.

- Chcemy to zmienić, dlatego też nasze miasto po raz kolejny przystąpiło do akcji - tłumaczy prezydent Lublina Krzysztof Żuk.- Poprzez nasze działania pragniemy zwiększać w Lublinie grono odpowiedzialnych sprzedawców, którzy konsekwentnie przestrzegają przepisów prawa w trosce o dobro najmłodszych mieszkańców Miasta.

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18! realizowany jest poprzez przypominanie przepisów prawa dotyczących, między innymi zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim.

- Jako odpowiedzialni sprzedawcy macie Państwo prawo żądać dokumentów potwierdzających pełnoletność osoby, która chce kupić papierosy. Właściwe postępowanie w tym zakresie może przyczynić się do zmniejszenia skali zjawiska zakupu wyrobów tytoniowych przez osoby niepełnoletnie - apeluje prezydent Lublina.

Ratusz, we współpracy ze Strażą Miejską, rozpowszechnia materiały informacyjno-edukacyjne, które mają pomóc w przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

- Zapraszając Państwa do współpracy wyrażam nadzieję, że nasze wspólne wysiłki przyczynią się do zwiększenia świadomości społeczeństwa, jak poważnym problemem jest łatwy dostęp niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych oraz spowodują znaczne ograniczenia tego zjawiska na terenie naszego miasta - napisał do lubelskich handlowców K. Żuk.