Dziś w godzinach 12.00-13.00 przed lubelskim Ratuszem oraz w jego gmachu odbędzie się coroczna akcja zorganizowana przez Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę. Celem akcji jest uświadamianie społeczeństwu, czym jest epilepsja, jak należy walczyć z wykluczeniem osób nią dotkniętych.

 

Dowiemy się także jak można aktywizować zawodowo cierpiących na tę chorobę. W trakcie akcji przedstawiony i zaprezentowany zostanie instruktaż pomocy podczas ataku epileptycznego.
Akcja związana jest z obchodzonym corocznie 14 lutego dniem chorych na padaczkę.

– Święty Walenty to również patron chorych na epilepsję. W związku z tym, od kilku lat tego dnia uczestniczę w akcji „Zauważ mnie” organizowanej przez Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – mówi Marcin Nowak, radny ze Wspólnego Lublina. – Poprzez tę akcję chcemy pokazać mieszkańcom, że chorzy na padaczkę to tacy sami ludzie, jak my.