Lublin dołącza do grona polskich miast, które będą miały osobę reprezentującą w urzędzie potrzeby pieszych. Wspólnie z Oficerem Rowerowym będą dbać o dostosowywanie infrastruktury pieszej dla potrzeb osób niezmotoryzowanych. Zespół Mobilności Aktywnej formalnie rozpocznie pracę od 1 marca 2015, a stworzą go dotychczasowy Oficer Rowerowy i Asystent Prezydenta Miasta ds. Polityki Rowerowej.Koordynacją pracy Zespołu Mobilności Aktywnej zajmie się Aleksander Wiącek odpowiedzialny kompleksowo za politykę rowerową oraz ruch pieszy, zaś Michał Przepiórka na stanowisku Oficera Rowerowego nadal będzie odpowiadał za system lubelskiego roweru miejskiego. Zespół zadba o komfort pieszych i osób poruszających się w mieście innymi środkami transportu niż samochód, czy autobus komunikacji miejskiej.

Powołanie osoby odpowiadającej za interesy osób pieszych jest jednym z efektów projektu Miasto dla Ludzi realizowanego wspólnie przez Urząd Miasta Lublin i Fundację Tu Obok. Zmierza on do wypracowania i opisania przez mieszkańców Lublina wspólnie z urzędnikami i radnymi najlepszych rozwiązań projektowo-planistycznych dla osób poruszających się po mieście z umowną prędkością 5 km/h. Zespół zajmie się opiniowaniem i uzgadnianiem projektów budowy, przebudowy i remontów dróg ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb niechronionych uczestników ruchu. 

- Przekonaliśmy już Lublinian, że ruch rowerowy to nie tylko forma rekreacji, ale przede wszystkim forma transportu. Teraz przed nami kolejne wyzwanie. Chcemy przekonać mieszkańców, że ruch pieszy jest przyjemną formą przemieszczania się po centrum, a nie złem koniecznym. Będziemy dążyć do popularyzacji i uatrakcyjnienia ruchu pieszego w naszym mieście - podkreśla Aleksander Wiącek, Asystent Prezydenta Miasta ds. Polityki Rowerowej.