Lublin będzie kontynuował rozpoczętą przed 4 laty ofensywę inwestycyjną. Miasto planuje zrealizowanie inwestycji na łączną kwotę ok. 2,5 mld zł współfinansowanych ramach nowej perspektywy finansowej UE.  

 

W poprzedniej perspektywie finansowej UE (lata 2007-2013) Lublin pozyskał 1,5 mld zł środków europejskich. Pozwoliło to na zrealizowania inwestycji za ponad 3 mld zł. Fundusze europejskie zmieniły miasto, przy ich wsparciu Lublin zyskał niezbędną infrastrukturę komunikacyjną, kulturalną i sportowo-rekreacyjną. Blisko 2/3 unijnego dofinansowania (1 mld zł) trafiło do Lublina podczas I kadencji Prezydenta Krzysztofa Żuka, a wartość zrealizowanych inwestycji w tym czasie sięgnęła 2,2 mld zł.

- W kolejnej perspektywie unijnej chcemy kontynuować przyjęte tempo rozwoju i sięgnąć po co najmniej tyle samo unijnych środków. Nasze wstępne założenia i wyliczenia wskazują, że to ponad 2,5 mld zł. Przeznaczymy je na kontynuację już rozpoczętych inwestycji i na nowe, ale poza twardą infrastrukturą większy nacisk będziemy chcieli położyć na jakość przestrzeni miejskiej – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Wśród najważniejszych projektów planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 znajdują się te z zakresu transportu i budowy/przebudowy dróg, rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem oraz Zintegrowanego Systemu Transportu Publicznego (łączna kwota blisko 1 mld zł). Ważnym dla miasta projektem będzie rewitalizacja doliny rzeki Bystrzycy, która wraz zagospodarowaniem terenów położonych w obszarze nadrzecznym oraz rewaloryzacją Parku Ludowego będzie stanowić najważniejszy, pod względem dostępności infrastruktury rekreacyjnej, projekt dla mieszkańców (szacowany koszt ok. 470 mln zł).

Nowa perspektywa finansowa to także wspieranie przedsiębiorczości, na aktywizację terenów poprzemysłowych a także rozbudowę Podstrefy Lublin będącej częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej miasto chce przeznaczyć około 130 mln zł. Środki będą także pozyskiwane w obszarze kultury i rewitalizacji (ok.170 mln zł), termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej (ok.155 mln zł), oraz na remont budynków oświatowych oraz z zakresu spraw społecznych (ponad 70 mln zł).