Młodzieżowa Rada Miasta Lublin funkcjonuje w naszym mieście już blisko 10 lat. Teraz aktywność młodych radnych będzie jeszcze większa, bo po raz pierwszy w historii będą mieli do dyspozycji własny budżet. Stanie się tak dzięki staraniom przewodniczącego Piotra Kowalczyka.

 

 

- Odbyliśmy z przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta kilka spotkań, rozmawialiśmy o problemach z jakimi borykają się młodzi radni i pojawił się pomysł wprowadzenia nowego narzędzia – wyjaśnia Piotr Kowalczyk, przewodniczący „dorosłej” Rady Miasta Lublin.

Chodzi o własny budżet, który będzie mieć do dyspozycji Młodzieżowa Rada Miasta. - Chcemy, by młodzi ludzie sami decydowali, na co wydać te pieniądze. Do pomysłów nie będziemy się wtrącać, ale sam sposób wydatkowania będzie się odbywał pod kontrolą urzędników – zaznacza Piotr Kowalczyk. - Liczymy, że młodzież będzie się garnęła do samorządu, wiedząc, iż będzie mogła coś naprawdę zrobić.

Młodzi będą mieli do dyspozycji ok. 150 tys. zł. - Mamy wielu aktywnych radnych, wiele świetnych pomysłów, których nie udało się zrealizować, bo nie mieliśmy na to budżetu – mówi Tomasz Palmi, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. - Ta kwota będzie zachęcała do aktywności. Lublin staje się liderem innowacji. Młodzi ludzie będą się uczyli wydawać pieniądze, a to będzie procentować w przyszłości, bo później to oni zostaną radnymi, czy będą zasiadać w zarządach spółek.

- Kwota, którą będą musieli wydać, nauczy ich rozmawiania ze sobą, gospodarności, ale też odpowiedzialności za swoje działania – dodaje Piotr Kowalczyk.