Od niedzieli Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza zmiany w rozkładach komunikacji miejskiej. Na linii nr 9 będą od teraz kursować trolejbusy. Zmieni się też trasa linii nr 54.

 

Linia nr 9

Do obsługi linii nr 9 w całości zostaną skierowane trolejbusy z alternatywnym napędem.

Linia nr 54

Zmianie ulega trasa przejazdu autobusu linii nr 54. Pojazdy zamiast do pętli w Dąbrowicy zostaną skierowane przez ul. Sławin, Lędzian i Ślężan, do nowo wybudowanego miejsca do nawracania, w rejonie skrzyżowania ul. Głównej i Wądolnej. Wraz ze zmianą trasy wydłużone zostają godziny kurowania autobusów linii nr 54. W dzień powszedni linia funkcjonuje w godz. 5-22. Dodatkowo wprowadzono kursowanie pojazdów w soboty, niedziele i święta. Godziny realizacji dotychczasowych kursów nie ulegają zmianie, zaś nowe kursy zostają dopasowane w miarę możliwości do potrzeb jak największej grupy mieszkańców.
Powyższa zmiana została wprowadzona na wniosek Rady Dzielnicy Szerokie i jest odpowiedzią na postulaty mieszkańców dotyczące poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie dzielnicy.

Nowe przystanki

* dotychczasowy przystanek Fabryka Wag 02, zlokalizowany na ul. Łęczyńskiej, otrzymuje nazwę Składowa 02

* dodatkowo na ul. Łęczyńskiej, naprzeciwko przystanku Fabryka Wag 01, zostaje zlokalizowany nowy przystanek o nazwie Fabryka Wag 02

* dla linii nr 44 zostaje zlokalizowany nowy przystanek Choiny-granica miasta NŻ 01 w kierunku Jakubowic Konińskich

Korekta rozkładów jazdy

* Dodatkowe kursy:

Linia nr 21 - dodatkowy kurs w sobotę oraz dzień świąteczny o godz. 5:08 z Żeglarskiej na Felin
Linia nr 28 - dodatkowy kurs w sobotę i dzień świąteczny o godz. 5:37 z Felina do Felin Europark oraz w sobotę i w dzień świąteczny kurs o godz. 17:09 z os. Poręba został wydłużony do Felin Europark. Odjazd ze strefy ekonomicznej o godz. 18:17 
Linia nr 36 - dodatkowy kurs w dzień powszedni o godz. 7:27 z Pancerniaków na Felin

* Przebudowa rozkładu jazdy linii nr 18 - zmiany w godzinach odjazdów (kilkuminutowe przesunięcia) dla koordynacji z innymi liniami

* Kilkuminutowe korekty godzin odjazdów (przyspieszenia lub opóźnienia) pojedynczych kursów na liniach nr: 4, 21, 25, 37 oraz 45.