Budowa dojazdu do obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta) została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2015.

 

Pierwsi kierowcy już we wrześniu ubiegłego roku skorzystali z przedłużenia al. Solidarności oraz drogi ekspresowej S17 będącej fragmentem obwodnicy miasta. Wyjazd w kierunku Warszawy był największym wyzwaniem i najdroższą inwestycją realizowaną przez miasto na kwotę 320 mln zł.

Nowa droga dojazdowa do węzła drogowego „Dąbrowica” stanowi połączenie układu komunikacyjnego miasta z obwodnicą Lublina. Prace obejmowały budowę odcinka drogi krajowej nr 19 o łącznej długości 5,8 km, w tym: na terenie miasto o długości 3.8 km od skrzyżowania z al. Warszawską do granicy miasta.