Do końca roku w Lublinie powstanie Inteligentny System Zarządzania Ruchem. Obejmie on ponad połowę miejskich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, które zostaną przebudowane i połączone siecią światłowodową. Inwestycja jest częścią Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego, największego projektu unijnego jaki realizuje miasto.



- Zarządzanie ruchem jest tak samo ważnym elementem projektu, jak zakup nowego taboru czy rozbudowa sieci trakcyjnej. To między innymi tzw. zielona fala, której oczekują od nas kierowcy. Stawiamy przed wykonawcą spore wyzwanie, ponieważ do końca roku chcemy mieć gotowy, sprawnie działający system– mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Budowa systemu została powierzona warszawskiej spółce Qumak S.A., która zaoferowała wykonanie prac za kwotę 27,921 mln zł. System obejmie ponad 60 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, co stanowi przeszło połowę urządzeń tego typu znajdujących się w mieście. Ponad 20 z nich przejdzie kompleksową modernizację, w ramach której wymiana urządzeń sterujących będzie połączona z wymianą całego osprzętu, łącznie ze słupkami, masztami i wysięgnikami.

Wszystkie objęte systemem sygnalizacje zostaną połączone ze sobą siecią światłowodową i skoordynowane. Mózgiem całego systemu będzie Centrum Sterowania Ruchem zlokalizowane razem z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskim Centrum Monitoringu Wizyjnego w śródmieściu Lublina.

Inwestycja zakłada przede wszystkim stworzenie priorytetów dla pojazdów komunikacji miejskiej. System samodzielnie, lub zarządzający nim, będzie wykrywał opóźnione względem rozkładu pojazdy transportu publicznego i wydłużał dla nich długość światła zielonego na poszczególnych korytarzach komunikacyjnych. Będzie on także wykrywał zdarzenia drogowe i sugerował kierowcom trasy objazdowe. W ramach systemu uruchomiona zostanie także strona internetowa z informacjami o aktualnych warunkach panujących na drogach w mieście.