15 marca we wszystkich 27 dzielnicach Lublina odbędą się wybory do Rad Dzielnic. W tym dniu lokale wyborcze będą czynne w godzinach 8–20. To od wyboru odpowiednich osób na radnych zależy przyszłość, nie tylko danej okolicy, ale i całego miasta.

 

Swoje głosy oddadzą mieszkańcy w 73 obwodach , natomiast w 5 pozostałych wybory nie odbędą się ze względu na zgłoszenie liczby kandydatów równej liczbie dostępnych mandatów (Czechów Południowy obwód nr 1, Czechów Północny obwód nr 1, Czechów Północny obwód nr 3, Czuby Południowe obwód nr 1, Wrotków obwód nr 1).

W wyborach do Rad Dzielnic wyborca głosuje stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu członków Rady Dzielnicy wybieranych jest w obwodzie. Postawienie innego znaku graficznego niż znak „X” w kratce przy nazwisku kandydata spowoduje, że wszystkie oddane głosy na karcie do głosowania będą uznane za nieważne.