Ruszyły konsultacje społeczne związane z zagospodarowaniem Doliny Bystrzycy – największej przestrzeni miejskiej pod względem rekreacyjnym. Uwagi oraz propozycje konkretnych rozwiązań, które mogłyby się znaleźć w strategii, można zgłaszać do 30 kwietnia.

 

Miasto czeka na propozycje rozwiązań i projektów, które będzie można zrealizować na przylegającym do rzeki 22-kilometrowym odcinku jej doliny w granicach Lublina wraz z Zalewem Zemborzyckim oraz Parkami: Ludowym, Zawilcowa i Bronowice. Dolina Bystrzycy zostanie zrewitalizowana dzięki środkom UE.

Chcemy wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w Dolinie Bystrzycy, zwrócić się w stronę rzeki i otworzyć ją na miasto. Wzorem poznańskiej „Malty”, stworzonej wokół rzeki Warty, chcemy wykreować miejsce bezpieczne, przyjazne i bliskie mieszkańcom, gdzie każdy znajdzie możliwości wypoczynku dostosowane do swoich potrzeb – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

W ramach obecnej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Lublin chce pozyskać środki na m.in. rewitalizację i zagospodarowanie terenów przyległych do rzeki Bystrzycy, zagospodarowanie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych oraz miejsc odpoczynku, ciągi pieszo-rowerowe, biegowe i piesze wraz z oświetleniem, monitoringiem oraz małą architekturą wzdłuż rzeki, kładki pieszo-rowerowe na Bystrzycy oraz Rewaloryzację Parku Ludowego sąsiadującego z rzeką. 

Konsultacjom społecznym będą poddane m.in. następujące kwestie: organizacja przestrzeni w poszczególnych strefach rzeki, zagospodarowanie terenów zalewowych, budowa ścieżki rowerowej od gminy Strzyżewice do m. Zawieprzyce w gminie Spiczyn z wykorzystaniem istniejących tras, usytuowanie plaż wzdłuż Bystrzycy oraz kładek dla pieszych i rowerów, rewitalizacja terenu Lubelskiego Klubu Jeździeckiego i okolic, stworzenie przystani kajakowych, odtworzenie Stawu Królewskiego, rewitalizacja Parku Bronowice, Parku Ludowego, Rusałka i Zawilcowa, czy budowa Lubelskiego Centrum Żeglarstwa.

Na stronie www.bystrzyca.lublin.eu dostępna jest prezentacja założeń związanych z zakresem opracowania, kierunków wytyczonych we wstępnej analizie możliwości przeprowadzenia rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy oraz propozycje powiązań przestrzennych i krajobrazowych doliny tej rzeki z przestrzenią miasta. Uwagi oraz propozycje konkretnych rozwiązań, które mogłyby się znaleźć w strategii, można zgłaszać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 30 kwietnia.