W czwartek (26 marca) wykonawca przystąpił do przebudowy al. Kraśnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do ul. Roztocze. Prace wymuszą wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Będzie ona polegała na zamknięciu połowy jezdni al. Kraśnickiej.Jako pierwsze wyłączone z ruchu zostaną dwa pasy ruchu prowadzące od granic do centrum miasta. Ruch obustronny zostanie przeniesiony na dwa pasy, którymi na co dzień kierowcy poruszają się w kierunku Kraśnika. Taka organizacja ruchu potrwa do końca czerwca.

Przez cały ten okres zachowana zostanie możliwość wyjazdu z ul. Raszyńskiej w obu kierunkach, gdzie ruchem będzie kierowała osoba wyznaczona przez wykonawcę. Zachowana zostanie także możliwość korzystania pojazdów komunikacji miejskiej z pętli Węglin.

Od początku lipca do końca sierpnia zamknięte zostaną dwa pasy ruchu w kierunku Kraśnika, a ruch obustronny będzie odbywał się pasami, którymi na co dzień kierowcy jadą w kierunku centrum miasta. Na wrzesień wykonawca planuje prowadzenie robót porządkowych, nie powodujących utrudnień w ruchu.

Przebudowa układu drogowego realizowane jest na koszt inwestora, który realizuje park handlowy w rejonie ulic: Jana Pawła II, Kraśnicka, Gęsia. W ramach zadania przebudowana zostanie al. Kraśnicka na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Roztocze. Na wymienionym zakresie al. Kraśnicka stanie się ulicą o przekroju dwujezdniowym, gdzie każda jezdnia będzie posiadała dwa pasy ruchu, wzdłuż drogi pobiegną obustronne chodniki i drogi dla rowerów (obustronne na odcinku od ul. Roztocze do ul. Raszyńskiej i jednostronna, po stronie parku handlowego, od ul. Raszyńskiej do ul. Jana Pawła II). Ponadto, przebudowana zostanie trakcja trolejbusowa do pętli Węglin.

W ramach tej inwestycji trwa także budowa dodatkowego pasa do skrętu na teren parku handlowego w ciągu ul. Jana Pawła II na wysokości ogródków działkowych. Roboty potrwają do końca czerwca i powodują zawężenia prawego skrajnego pasa ul. Jana Pawła II na na jezdni w kierunku al. Kraśnickiej.