Prestiżowy tytuł „Miasta Przyjaznego Środowisku i Mieszkańcom” przyznany w ramach Narodowego Konkursu Ekologicznego, organizowanego pod patronatem Prezydenta RP, trafił do Lublina. Nasze miasto zostało wyróżnione za działania na rzecz ochrony środowiska, które polepszają życie mieszkańców.Narodowy Konkurs Ekologiczny jest prestiżowym konkursem skierowanym do samorządów z całej Polski oraz przedsiębiorców, w tym projektantów, architektów, audytorów energetycznych, którzy aktywnie działają na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju. Celem konkursu jest promowanie nowatorskich i sprawdzonych rozwiązań w polepszaniu życia mieszkańców.

Tytuł „Miasto Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom" przyznało Lublinowi jury konkursowe składające się z przedstawicieli Parlamentu RP, Głównego i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz uczelni akademickich.

Lublin doceniony został za kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska polepszające życie mieszkańców miasta, za merytoryczną wiedzę oraz zaangażowanie samorządu w sprawy społeczności lokalnej. Atutem miasta są akcje ekologiczne na rzecz wszystkich grup wiekowych i całych rodzin, sposoby mobilizowania społeczności na rzecz ochrony środowiska oraz sposoby i możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu (termomodernizacje obiektów i ścieżki rowerowe), energooszczędne rozwiązania i ekologiczne środki transportu – trolejbusy.