20 mln złotych będą mieli do wydania mieszkańcy Lublina w 2016 roku. W ramach Budżetu Obywatelskiego do rozdysponowania będzie 15 mln zł, a dodatkowe 5 mln zł to środki pochodzące z Inicjatywy Lokalnej. Swoje projekty będzie można zgłaszać od 15 kwietnia do 15 maja 2015.Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące zasad Budżetu Obywatelskiego 2016 dobiegły końca. W czasie spotkań padły propozycje, które mają ulepszyć formułę tej inicjatywy. Środki finansowe, o których wydaniu zadecydują mieszkańcy, to aż 20 mln zł. Przyszłoroczny Budżet Obywatelski opiewa na kwotę 15 mln zł, a 5 mln zł pochodzić będzie z Inicjatywy Lokalnej. BO 2016 to 8 mln zł na projekty małe (każdy o maksymalnej wartości 500 tys zł), natomiast 7 mln przewidziano na projekty duże (największa wartość takiego projektu nie może przekroczyć 1,5 mln zł). Nowością będzie określenie dolnej granicy projektu składanego w kategorii projektów małych na 50 tys. zł.

Zmiany dotyczą także propozycji rozdysponowania środków finansowych, które przydzielane będą zgodnie z kolejnością otrzymywania głosów, jednak z pewnymi zastrzeżeniami. W jednej dzielnicy mogą być realizowane maksymalnie 3 projekty małe i 1 duży. Oznacza to, że w przypadku zwycięstwa większej ilości projektów z jednej dzielnicy do realizacji trafią tylko pierwsze 3. Zasada ta nie będzie dotyczyła projektów, których realizacja obejmuje co najmniej 3 dzielnice.

To mieszkańcy, podobnie jak w ubiegłym roku, poprzez zgłoszenie swoich projektów zadecydują na jakie pomysły będzie można głosować w ramach Budżetu Obywatelskiego. Składanie wniosków rozpocznie się 15 kwietnia, a potrwa do 15 maja 2015 roku. Nie zmieniają się zasady dotyczące samego składania wniosków. Propozycje projektu może złożyć osoba, która ukończyła 16 lat i mieszka na terenie Lublina. Do wniosku tzw. małego należy dołączyć listę co najmniej 20 osób popierających wniosek. W przypadku projektów „dużych” wymagana ilość to 40 podpisów. Wzór wniosku dostępny będzie na stronie internetowej urzędu oraz we wszystkich punktach informacyjnych BO. Wnioski będzie można składać w siedzibie urzędu lub wysłać pocztą na adres UM Lublin.

Głosowanie na projekty, które zostaną zrealizowane, odbędzie się w dniach od 1 do 10 października 2015. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać dwa głosy. Jeden głos na projekt mały i jeden głos na projekt duży. Głosować mogą wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Lublina, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 16 lat.

Głosować będzie można za pomocą aplikacji na telefon, strony internetowej www.obywatelski.lublin.eu, w biurach Obsługi Mieszkańców oraz pocztą na adres Urzędu Miasta Lublin. 


Harmonogram

15 kwietnia – 15 maja – składanie wniosków

15 maja – 15 czerwca – ocena wniosków i podanie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania 

czerwiec, lipiec, wrzesień – promocja projektów
1-10 października – głosowanie