Prezydent Miasta Lublin uroczyście przekazał nowo wybudowaną Zajezdnię Trolejbusową przy ul. Grygowej 56 Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Lublinie. Obiekt powstał w ramach Zintegrowanego System Miejskiego Transportu Publicznego, największego miejskiego projektu współfinansowanego ze środków unijnych.Nowoczesna zajezdna przystosowana jest do obsługi 100 trolejbusów oraz 25 pojazdów zaplecza technicznego. Dla trolejbusów wybudowano dwie duże wiaty, pod którymi będą parkować pojazdy. To nowe rozwiązanie, którego nie było na dotychczasowej zajezdni przy al. Kraśnickiej.

Nowością jest też system Vetra umożliwiający automatyczne sterowanie zwrotnicami na terenie zajezdni. W praktyce oznacza to, że kierowca po wpisaniu odpowiedniego kodu ustawi trolejbus w określonym miejscu zajezdni.

Projekt objął także m.in. budowę hali obsługowo-naprawczej z nowoczesną myjnią i lakiernią, która spełni rolę w pełni wyposażonego warsztatu i budynek administracyjny z zapleczem spełniającym najwyższe standardy. Budowa rozpoczęła się latem 2013 roku, jej koszt to ponad 42 mln zł.

Nowa Zajezdnia Trolejbusowa powstała w ramach Zintegrowanego System Miejskiego Transportu Publicznego, największego miejskiego projektu współfinansowanego ze środków unijnych.