Od 1 marca w Lublinie będą obowiązywać nowe stawki za wodę. Za metr sześcienny wody zapłacimy 3,66 zł (obecnie 3,47 zł), a ścieków 4,83 zł (teraz 4,66 zł). Decyzja zapadła podczas sesji Rady Miasta. Przeciętna lubelska rodzina wyda rocznie o 50 zł więcej na ten cel.

Początkowo MPWiK proponował, aby podwyżka była wyższa. Tłumaczył te podwyżki wzrostem kosztów amortyzacji majątku, którym dysponuje. A ten co roku się zwiększa w związku z budową nowych sieci. Stawka za wodę miałaby wynosić 3,69 zł za metr sześcienny, a za ścieki – 4,89 zł. Na to nie zgodził się prezydent Lublina Krzysztof Żuk. W efekcie wodociągi musiały skorygować swoją propozycję.

Mimo że radni głosami klubu Wspólny Lublin i PO zdecydowali na sesji, że nie będą tą kwestią się zajmować i usnęli ten punkt z porządku obrad, to podwyżki i tak wejdą w życie od 1 marca.