Prezydent Krzysztof Żuk powołał Radę Gospodarczą, która ma stanowić organ doradczy w obszarze konsultacji zagadnień związanych ze sferą społeczno-gospodarczą miasta. W skład Rady weszli przedstawiciele czołowych lubelskich firm, instytucji otoczenia biznesu oraz uczelni wyższych. 

 

 

Zakres działania Rady obejmuje przede wszystkim opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju gospodarczego miasta, a także współdziałanie na rzecz wzrostu umiędzynarodowienia firm z Lublina.

Do jej zadań należeć będzie również kreowanie pozytywnego wizerunku Lublina, jako odpowiedniego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej i wspieranie procesu pozyskiwania inwestorów zewnętrznych, a także współdziałanie na rzecz wzmocnienia wszelkich powiązań kooperacyjnych lubelskich przedsiębiorców, w tym klastrów branżowych.

Rada podejmie działania na rzecz wzmacniania współpracy ze środowiskiem naukowym w celu tworzenia optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta.


Zaproszenie do współpracy w Radzie Gospodarczej przyjęli następujący przedstawiciele lubelskich firm:

 • Robert Bronisz – Dyrektor Zakładu, ABM Greiffenberger,

 • Paweł Czarnacki - Grupa Carbon Sp. z o.o.,

 • Grzegorz Dębiec – Prezes PHUT Transhurt Sp. z o.o.,

 • Marek Goluch – Prezes Zarządu PGE Dystrybucja,

 • Konrad Gościcki – Dyrektor Inergy Automotive Systems Polska Sp. z o.o.,

 • Jan Hajduk – Prezes Zarządu SIGMA SA,

 • Jan Kidaj – Wiceprezes Zarządu Aliplast Sp. z o.o.,

 • Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu PZL Świdnik,

 • Ryszard Miazga - Właściciel firmy Terano,

 • Robert Mościcki – Dyrektor Comarch o/Lublin,

 • Artur Palac – Dyrektor Lublin Delivery Center SII Polska,

 • Dobromir Piekarski – Prezes i założyciel eLeader oraz Finanteq SA,

 • Zbigniew Pożogo – Prezes Zarządu Odlewnia Żeliwa Lublin,

 • Piotr Romańczuk – Wiceprezes Zarządu Lubella Sp. z o.o.,

 • Marek Sagan – Właściciel firmy Sagan Sp. z o.o.,

 • Waldemar Sierocki – Prezes Zarządu Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.,

 • Bartosz Świderek - Prezes Pol-Inowex,

 • Konrad Świrski – Prezes Transition Technologies,

 • Piotr Taracha – Prezes Zarządu Intrograf Sp. z o.o.,

 • Grzegorz Turski – Wiceprezes Zarządu Centrum Zana S.A.,

 • Jan Wielgus – Członek Zarządu URSUS S.A., Dyrektor Oddziału w Lublinie,

 • Michał Wierzbowski – Dyrektor Centrum Operacji Księgowych Orange Polska

 • Karol Zarajczyk – Prezes Zarządu Ursus S.A.

Reprezentantami instytucji otoczenia biznesu będą:

 • Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

 • Agnieszka Gąsior-Mazur – Prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu,

 • Dariusz Jodłowski – Prezes Zarządu Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”,

 • Zbigniew Kmicic – Prezes Zarządu Pracodawcy Ziemi Lubelskiej,

 • Tomasz Małecki – Prezes Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego,

 • Maciej Maniecki – Prezes Zarządu Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny,

 • Zbigniew Michalak - Prezes Lubelskiego Forum Pracodawców,

 • Jerzy Miszczak - Prezes Lubelskiej Izby Rzemieślniczej

 • Marek Wagner – Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej.

Środowisko akademickie w Radzie Gospodarczej reprezentować będą: 

 • prof. dr hab. UMCS Maciej Bałtowski – Kierownik Katedry Teorii i Historii Ekonomii, Wydział Ekonomiczny UMCS,

 • prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko – Rektor Politechniki Lubelskiej,

 • prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

 • Teresa Bogacka – kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji,

 • prof. dr Julita Agnieszka Rybczyńska, prof. WSPA – Rektor WSPA,

 • prof. dr hab. Marian Żukowski – Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL,

 • prof. dr hab. Marian Wesołowski – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego,

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop – Rektor Uniwersytet Medyczny,

 • prof. dr hab. Wojciech Załuska - Dziekan II Wydziału Lekarskiego z oddziałem anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego,

 • dr Marian Stefański, prof. WSEI – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy WSEI,

 • prof. dr hab. Witold Kłaczewski - Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola

 • prof. dr hab Jan Pomorski, profesor zwyczajny - Wydział Humanistyczny UMCS

 • Zbigniew Pastuszak prof. UMCS – Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS