W najbliższy piątek (24 kwietnia) po ustaniu porannego szczytu komunikacyjnego wyłączona, a następnie zdemontowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i Al. Zygmuntowskich.Zgodnie z obowiązującym oznakowaniem pionowym i wprowadzoną na czas prac tymczasową organizacją ruchu pierwszeństwo przejazdu posiada ciąg komunikacyjny: al. Piłsudskiego - Al. Zygmuntowskie. Prace potrwają od 10 do 14 dni. W ich czasie kierowcy muszą spodziewać się zawężenia do jednego pasa każdego z wlotów skrzyżowania.

Przypominamy, że od początku kwietnia wykonawca pracuje na skrzyżowaniach: al. Kraśnickiej z ul. Konstantynów, ul. Orkana z ul. Zwycięską, ul. Turystycznej z wjazdem do E'Leclerc oraz przejściu dla pieszych na ul. Droga Męczenników Majdanka (między ul. Grabskiego a ul. Krańcową) i przejściu dla pieszych przez al. Warszawską (w rejonie ul. Generała Zajączka). W tych miejscach nie zachodzi jednak konieczność wyłączenia sygnalizacji, a prace polegają na wymianie urządzeń sterujących, budowie łączy światłowodowych i systemów detekcji.

Prace realizowane są w ramach budowy Systemu Zarządzania Ruchem, który do końca roku powstanie w Lublinie. Obejmie on ponad połowę miejskich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, które zostaną przebudowane i połączone siecią światłowodową. Inwestycja jest częścią Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego, największego projektu unijnego jaki realizuje miasto.

System obejmie ponad 60 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, co stanowi przeszło połowę urządzeń tego typu znajdujących się w mieście. Ponad 20 z nich przejdzie kompleksową modernizację, w ramach której wymiana urządzeń sterujących będzie połączona z wymianą całego osprzętu, łącznie ze słupkami, masztami i wysięgnikami. Wszystkie objęte systemem sygnalizacje zostaną połączone ze sobą siecią światłowodową i skoordynowane. Mózgiem całego systemu będzie Centrum Sterowania Ruchem zlokalizowane razem z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskim Centrum Monitoringu Wizyjnego w śródmieściu Lublina.