Tylko do 15 maja (piątek) można zgłaszać projekty w ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego. Kwota zarezerwowana do dyspozycji mieszkańców na projekty realizowane w 2016 r. została zwiększona do 15 mln zł. Formularze zgłaszania projektów i szczegółowe informacje można znaleźć na www.obywatelski.lublin.eu. Głosowanie odbędzie się w październiku.Budżet Obywatelski 2016 to 8 mln zł na projekty małe (każdy o maksymalnej wartości 500 tys zł), natomiast 7 mln przewidziano na projekty duże (największa wartość takiego projektu nie może przekroczyć 1,5 mln zł). Nowością jest określenie dolnej granicy projektu składanego w kategorii projektów małych na 50 tys. zł. W jednej dzielnicy mogą być realizowane maksymalnie 3 projekty małe i 1 duży. Oznacza to, że w przypadku zwycięstwa większej ilości projektów z jednej dzielnicy do realizacji trafią tylko pierwsze 3. Zasada ta nie będzie dotyczyła projektów, których realizacja obejmuje co najmniej 3 dzielnice.

Wniosek może złożyć osoba, która ukończyła 16 lat i mieszka na terenie Lublina. Do projektów tzw. „małych" należy dołączyć listę co najmniej 20 osób popierających wniosek. W przypadku projektów „dużych” wymagana ilość to 40 podpisów. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej urzędu oraz we wszystkich punktach informacyjnych BO. Wnioski będzie można składać w siedzibie urzędu lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta Lublin (pl. Łokietka 1).

Do końca czerwca znana będzie już lista projektów zakwalifikowanych do głosowania, które odbędzie się w dniach od 1 do 10 października 2015. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać dwa głosy. 1 głos na projekt mały i 1 na duży. Głosować mogą wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Lublina, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 16 lat.