Projekt "Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Józefa Piłsudskiego 22 w Lublinie" uzyskał współfinansowanie realizacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 10 mln zł. Zgłoszone zadanie inwestycyjne zostało pozytywnie ocenione przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.Stadion lekkoatletyczny przy al Józefa Piłsudskiego 22 zostanie tak przebudowany i rozbudowany, że będzie możliwe uprawianie na nim większości konkurencji lekkoatletycznych, w tym różnego rodzaju biegów krótko i długodystansowych, rzutów młotem, dyskiem, oszczepem, pchnięcia kulą, skoku w dal, wzwyż, o tyczce oraz wielobojów lekkoatletycznych.

Obiekt zostanie wyposażony w zadaszoną trybunę na około 1400 osób, oświetlenie, nagłośnienie i monitoring. W ramach projektu zostaną przebudowane drogi wewnętrzne i wybudowane 44 nowe miejsca parkingowe. W podtrybunie zostanie wkomponowany nowy budynek administarcyjno-socjalny zawierający m.in. pomieszczenia do odnowy biologicznej, szatnie dla zawodników, toalety i pomieszczenia dla sędziów.

Planowany zakres prac dostosuje obiekt do wymagań IAAF (International Association of Athletic Federation – Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych) dla kategorii III A, co umożliwi uzyskanie licencji na organizację imprez sportowych takich jak Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Seniorów oraz mityngów międzynarodowych.

Szacunkowa wartość prac to kwota ponad 34 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę 2017 r.