Od 1 czerwca zamknięta dla ruchu będzie ul. Kunickiego. Zakaz nie będzie dotyczył m.in. komunikacji miejskiej i służb komunalnych. Utrudnienia potrwają do końca sierpnia i są związane z przebudową wiaduktu kolejowego. Z kolei od 2 czerwca inaczej pojedziemy ul. Poligonową.W najbliższy poniedziałek (1 czerwca) zamknięta dla ruchu zostanie ul. Kunickiego. Dotyczyć to będzie odcinka od ul. Pocztowej, a na pewnym etapie od ul. Wolskiej do ul. Nowy Świat. Zakaz ruchu w obu kierunkach nie będzie dotyczył pojazdów komunikacji miejskiej, służb komunalnych, taxi, rowerów i dojazdu do posesji znajdujących się nie dalej niż 400 m od skrzyżowania z ul. Nowy Świat.

Ruch pod wiaduktem będzie się odbywał wahadłowo i będzie sterowany za pomocą całodobowej sygnalizacji świetlnej. Przy pracach po stronie ul. Garbarskiej ruch wahadłowy będzie zorganizowany po stronie ul. Pocztowej. Sama zaś ul. Pocztowa będzie funkcjonowała jako ulica jednokierunkowa jedynie z możliwością wjazdu od ul. Kunickiego w kierunku pl. Doworcowego. Przy pracach po stronie ul. Pocztowej ruch wahadłowy zostanie zorganizowany po stronie ul. Garbarskiej. Wówczas wlot ul. Pocztowej zostanie całkowicie zamknięty.

Utrudnienia potrwają do końca sierpnia i są związane z przebudową wiaduktu kolejowego i jezdni ul. Kunickiego.

We wtorek (2 czerwca) nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Poligonowej. Na odcinku od ul. Willowej do miejsca tuż przed wiaduktami ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na nowowybudowaną jezdnię. Następnie kierowcy wjadą na objazd pod wiaduktem i dalej na istniejącą tzw. „starą" ul. Poligonową. Taka organizacja ruchu potrwa do końca lipca.

W tym czasie rozebrana zostanie istniejąca ul. Poligonowa na odcinku od ul. Willowej do wiaduktów, a następnie wybudowana nowa, a także ciąg pieszo-jezdny biegnący wzdłuż nieruchomości.

W czasie prac ul. Relaksowa będzie miała zapewnioną komunikację w obu kierunkach. Natomiast mieszkańcy domów jednorodzinnych będą mieli organizowane tymczasowe zjazdy przez plac budowy.