Prezydent Krzysztof Żuk otrzymał absolutorium z wykonania budżetu miasta w 2014 roku. Dochody zostały zrealizowane w kwocie ponad 1,8 mld zł, a wydatki w kwocie około 2 mld zł. Miasto wydało niemal pół miliarda złotych środków europejskich, a wydatki na inwestycje wzrosły niemal o 20 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

 

W głosowaniu nad absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Żuka z wykonania budżetu miasta w 2014 roku 16 radnych było za, 15 radnych było przeciw. - Dziękuję państwu radnym za okazane zaufanie. Dzięki wszystkim zrealizowanym w 2014 roku zadaniom skutecznie zmieniamy Lublin. To był kolejny dobry rok pod względem inwestycyjnym, z rekordowymi w historii miasta wydatkami na rozwój - mówił prezydent.

Wydatki na inwestycje rok do roku wzrosły niemal o 20 proc. Średnio dziennie na inwestycje trafiało niemal 2 mln zł, z czego 1,3 mln zł to środki europejskie. Na realizację projektów inwestycyjnych przeznaczyliśmy rekordową w historii miasta kwotę 658 mln zł, co oznacza ponad 1,9 tys zł w przeliczeniu na mieszkańca.

Niemal 20 proc. więcej środków niż rok wcześniej przeznaczyliśmy też na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic. W 2014 roku było to 3,3 mln zł, w porównaniu do 2013, w którym kwota ta wyniosła 2,8 mln zł. Wielkim sukcesem okazał się Budżet Obywatelski, na który miasto przeznaczyło 10 mln zł.

Niemal 620 mln zł, czyli 1/3 budżetu miasta, została przeznaczona na edukację, co pozwoliło utrzymać wysoki poziom finansowania lubelskiej oświaty.