W sobotę (4 lipca) przed południem nastąpi zmiana organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku al. Kraśnickiej. Dotyczy to odcinka od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Roztocze. Ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na pasy ruchu po stronie budowanego parku handlowego.

 

Wprowadzona organizacja ruchu będzie lustrzanym odbiciem funkcjonującej do tej pory. Ruch pojazdów w obu kierunkach będzie zorganizowany na części jezdni po stronie budowanego parku handlowego, natomiast wykonawca przeniesie się z robotami na część jezdni po stronie ul. Raszyńskiej. Zmiany nie dotyczą pojazdów komunikacji miejskiej i ul. Raszyńskiej, z której będzie można wyjechać w obu kierunkach.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca sierpnia. We wrześniu ruch w obu kierunkach zostanie wprowadzony na dwie jezdnie (przed przebudową al. Kraśnicka na tym odcinku posiadała jedną jezdnię), jednak dla ruchu dostępnych będzie tylko po jednym pasie danej jezdni.

Na wrzesień wykonawca planuje prowadzenie robót wykończeniowych i układanie ostatniej, ścieralnej warstwy nawierzchni. Inwestycja powinna zakończyć się w drugiej połowie września. Obejmuje ona: przebudowę skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Gęsią, budowę ul. Gęsiej od ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej, budowę dodatkowego pasa ruchu ul. Jana Pawła II umożliwiającego zjazd na teren parku, przebudowę al. Kraśnickiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Roztocze.