Od 1 września rozpocznie działalność Przedszkole nr 87 przy ul. Woronieckiego 11 w Lublinie. Będzie w nim miejsce dla 82 dzieci w 4 oddziałach. Rekrutacja odbędzie się w dniach 10-21 sierpnia.

 

Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 87 powinni złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w terminie od 10 do 21 sierpnia. Rodzice, których dzieci zostały przyjęte do innych przedszkoli, a którzy chcieliby brać udział w rekrutacji do nowej placówki mają również taką możliwość.

Rekrutacja do Przedszkola nr 87 w Lublinie odbędzie się w oparciu o obowiązujące zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez miasto.