Docelowo system Lubelskiego Roweru Miejskiego 87 będzie liczył stacji. Pięć z nich powstanie na terenie Świdnika, natomiast 42 w Lublinie. Dwie z nich będą stacjami dla najmłodszych miłośników jednośladów. Stacje z rowerkami dziecięcymi staną w centrum miasta. System zostanie uruchomiony na początku kwietnia przyszłego roku.Na najbliższej sesji Rady Miasta Lublin radnym zostanie przedłożona uchwała zabezpieczająca środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rozbudowę systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego. Bezpośrednio po sesji Zarząd Dróg i Mostów ogłosi przetarg na 40 stacji i 400 rowerów z 2 stacjami jednośladów dla dzieci, w którym termin realizacji zadania zostanie określony na koniec marca 2016 roku.

Nowością, w przyszłorocznej rozbudowie Lubelskiego Roweru Miejskiego, będą dwie stacje z rowerkami dla najmłodszych. Kolejnym elementem towarzyszącym powiększeniu systemu będą zdroje wodne, które pojawią się w okolicach stacji czy tras rowerowych. Takie udogodnienia dla poruszających się jednośladami, w ramach własnego zadania, zainstaluje MPWiK.

Czterdzieści nowych stacji LRM na terenie Lublina, których lokalizacje zostały już uzgodnione z mieszkańcami i Radami Dzielnic, znajdą się m.in. na Sławinku, Szerokim, Dziesiątej oraz dwie stacje z rowerami dziecięcymi, które mogłyby stanąć przy Ogrodzie Saskim oraz na placu przy Centrum Kultury w Lublinie, w zależności od potrzeb mieszkańców.