Na najbliższej sesji radni miejscy zdecydują, czy na Rudniku powstanie centrum kulturalno-oświatowe, w skład którego wejdzie przedszkole, szkoła podstawowa i dom kultury. Pomysłodawcami tej inwestycji są Piotr Kowalczyk i radni Wspólnego Lublina.

 

 

Radni Wspólnego Lublina na czele z Piotrem Kowalczykiem, przewodniczącym Rady Miasta Lublin, złożyli projekt uchwały dotyczący budowy centrum kulturalno-oświatowego. Przedszkole, szkoła podstawowa i dom kultury zostałyby zbudowane na działce miejskiej zlokalizowanej u zbiegu ulic Majerankowej 5 i Narcyzowej 5a.

Zdaniem radnych Wspólnego Lublina, mieszkańcy poszczególnych dzielnic i osiedli powinni mieć dobry dostęp do szeroko rozumianych usług związanych z opieką nad dziećmi, ich edukacją oraz rozwojem kulturalnym i sportowym.

- Zauważyliśmy, że jest z tym problem na osiedlach zlokalizowanych w północno-wschodniej części Lublina. Na Rudniku nie ma obecnie żadnego przedszkola publicznego, zaś najbliższa Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Hiacyntowej ma coraz trudniejsze warunki pracy – uważa Piotr Kowalczyk, przewodniczący Rady Miasta Lublin i lider Wspólnego Lublina.

Z tego powodu radni Wspólnego Lublina uznali, że konieczne jest wybudowanie wielofunkcyjnego obiektu na Rudniku, w rejonie ulic Majerankowej, Narcyzowej i Daliowej. Obiekt ten powinien zapewnić możliwość funkcjonowania przedszkola, szkoły podstawowej i placówki kultury oraz organizacji zajęć sportowych.

Północno-wschodnią część miasta Lublin zamieszkuje 625 dzieci w wieku do 2 lat oraz 638 dzieci w wieku 3-5 lat.