To pierwsze takie wydarzenie w Lublinie. Podczas Festiwalu Legend Lubelskich, w sobotę (26 września), mieszkańcy i turyści, którzy przyjadą do naszego miasta będą mieli okazję poznać historie ukryte w zaułkach i na placach Starego Miasta oraz w przestrzeniach Zamku Lubelskiego.

 

Czynnikiem wyróżniającym Lublin na tle innych jest bogactwo historyczne i kulturalne. 26 września będzie można się zanurzyć w klimacie opowieści, historii, legend i tajemnic. Najbardziej popularne legendy lubelskie poznamy podczas wycieczek Szlakiem Legend Lubelskich, które co godzinę będą wyruszać sprzed Trybunału Koronnego. Na placu Po Farze warto wysłuchać „Opowieści Szlachcica”, który wprowadzi nas w atmosferę gawęd i ciekawostek. Podczas spotkania z Magdaleną Mazur-Ciseł poznamy autorską interpretację lubelskich legend, będzie można także wygrać książkę z autografem.

Tytuł „Odkrywcy Lublina” zostanie przyznany osobie uczestniczącej w grze zespołowej, która polegać będzie na odkryciu wspólnie dziewięciu legend Lublina. Gwarantowaną atrakcją zarówno dla dzieci, jak i dorosłych będą również liczne gry w przestrzeni miejskiej, a pośród nich wielkoformatowa gra, podczas której zabawa rozgrywana będzie na wielkiej planszy.

Spragnieni wrażeń z pewnością nie będą zawiedzeni przyglądając się przedstawieniom teatralnym „Piękna Złotniczanka” autorstwa Marcina Wrońskiego w reżyserii Łukasza Witt-Michałowskiego oraz spektaklom muzyczno-tanecznym „Kamienica Muzyków” w wykonaniu zespołu Belriguardo w reżyserii Małgorzaty Wojcieszuk.

Niezwykle widowiskowo zapowiada się również różnokolorowy i głośny Korowód, który przejdzie ulicami Starego Miasta. W przemarszu wezmą udział jeźdźcy na koniach, aktorzy i animatorzy Festiwalu w strojach historycznych. Przejście uświetni pokaz żonglerki flagami. Festiwal Legend Lubelskich realizowany jest przez Miasto Lublin i Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych „Pogranicze”, a partnerem wydarzenia jest Muzeum Lubelskie w Lublinie i Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN.


Szczegółowy harmonogram:

Wycieczki Szlakiem Legend Lubelskich (10:00 – 15:00) 
Miejsce zbiórki – Trybunał Koronny 
Zwiedzanie: 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00: 15:00
Trasa: Stare Miasto - Zamek Lubelski 

Zwiedzanie Muzeum Lubelskiego z przewodnikiem
10.00- zajęcia warsztatowe dla dzieci młodszych z udziałem rodziców (20 osób)
11.00 - zajęcia warsztatowe dla dzieci starszych (20 osób)
12.00 - zajęcia warsztatowe dla młodzieży (20 osób)
13.00 - dorośli i seniorzy (30-40 osób)
14.00 - dorośli i seniorzy (30-40 osób)

10:00 – 14:00 – Gra wielkoformatowa „Zaczarowany Lublin” / Zamek Lubelski
10:15 – „Opowieści Szlachcica” /Plac po Farze
10:30 – „Piękna Złotniczanka” – przedstawienie teatralne /ulica Złota
10:00 – 10:30 – Pokaz Animacji Legend Lubelskich /Zamek Lubelski
10:30 – Spotkanie autorskie z Magdaleną Mazur-Ciseł, autorką książki „Legendy Lublina” /Zamek  Lubelski
10:30 –11:30 – Pokaz Animacji Legend Lubelskich /Zamek Lubelski
11:00 – „Opowieści Szlachcica” /Plac po Farze
11:30 – Spotkanie autorskie z Magdaleną Mazur-Ciseł, autorką książki „Legendy Lublina”/Zamek Lubelski
11:30 – „Piękna Złotniczanka” – przedstawienie teatralne (ulica Złota)
12:00 – Korowód Festiwalowy ulicami Starego Miasta 
12:00 – 17:00 – Gra planszowa „Legendy Lubelskie” (Zamek Lubelski) 
12:00 – 17:00 – Wielkoformatowe puzzle (Zamek Lubelski)
12:00 – 12:30 – Pokaz Animacji Legend Lubelskich (Zamek Lubelski)
12:15 – „Kamienica Muzyków” - przedstawienie teatralne (Rynek 16)
12:30 – Spotkanie autorskie z Magdaleną Mazur-Ciseł, autorką książki „Legendy Lublina”(Zamek Lubelski)
13:00 i 13:30 – „Opowieści Szlachcica” /Plac po Farze)
13:00 – 15.00 Gra platformowa Legendy Lubelskie - „Anioły i Diabły” /Zamek Lubelski)
14:00 – Korowód Festiwalowy ulicami Starego Miasta
14:15 – „Kamienica Muzyków” - przedstawienie teatralne (Rynek 16)
start 13:30 – 15:00 Gra Miejska – Archiwum Państwowe w Lublinie
15:00 – ”Opowieści Szlachcica” / Plac po Farze)
15:00 – Spotkanie autorskie z Magdaleną Mazur-Ciseł, autorką książki „Legendy Lublina” /Zamek Lubelski
15:30 – „Opowieści Szlachcica” /Plac po Farze

19:00 – 23:00 – Instalacje świetlno-dźwiękowe w Bramie Krakowskiej, w Zaułku przy Klasztorze oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9, w Bramie Rybnej i na Placu Rybnym.