Gotowe są wstępne założenia zagospodarowania Parku Ludowego, który po rewitalizacji stanie się parkiem aktywnej rekreacji. Spójna wizja zawiera propozycje rozwiązań promujących aktywny styl życia i zachęcających do odwiedzania parku.

 

Park ma stanowić łącznik pomiędzy dworcem a centrum miasta. Przylegając do Bystrzycy sąsiaduje z nowoczesnymi obiektami rekreacyjnymi: Areną Lublin, basenem olimpijskim Aqua Lublin, modernizowanym stadionem lekkoatletycznym przy Al. Zygmuntowskich oraz Targami Lublin.

- Chcemy, aby nieco zapomniany w ostatnich latach Park Ludowy po rewitalizacji wpisał się w sąsiadującą z nim przestrzeń. Z jednej strony otoczony nowoczesnymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi, z drugiej strony Bystrzycą, która w najbliższych latach przejdzie kompleksową rewitalizację, uzupełni atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego i rekreacji w tej części miasta - mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzona pielęgnacja cennego drzewostanu, usunięcie samosiewów oraz nowe nasadzenia. Remont przejdą trawniki oraz zdegradowane alejki, a na terenie parku powstaną przestrzenie poświęcone konkretnym różnorodnym aktywnościom fizycznym.

W odnowionym parku znajdzie się miejsce umożliwiające rozwój różnorodnych indywidualnych pasji, wspólne spędzanie wolnego czasu, ćwiczenia fizyczne, zabawy i wypoczynek. Zaplanowano m.in. skate park, siłownie, przytań kajakową, street workout, pumptruck, przystań kajakową i inne.

- Kluczowe dla sukcesu parku będzie jego skomunikowanie z pozostałymi częściami miasta. Wygodne powiązanie terenu z otaczającymi dzielnicami, stworzenie czytelnych wejść i likwidacja barier architektonicznych izolujących park od miasta. Przed nami także praca nad wyglądem parku, ale także nad jego opinią wśród mieszkańców - dodaje Jan Kamiński z Rady Kultury Przestrzeni.