Do 20 listopada trwa nabór wniosków o stypendia na realizację w 2016 r. na rzecz Lublina projektów artystycznych i z zakresu upowszechnia kultury.

 

Stypendium na realizację projektu artystycznego może zostać przyznane osobie, która: 
1) mieszka lub przebywa na terenie Lublina przez okres realizacji programu stypendialnego albo przedmiot jej programu stypendialnego jest związany z Lublinem, 
2) zajmuje się twórczością artystyczną w szczególności w takich dziedzinach sztuki jak: 
a) film, 
b) literatura, 
c) muzyka, 
d) sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja, 
e) taniec, 
f) teatr.

Stypendium na realizację projektu z zakresu upowszechnia kultury może zostać przyznane osobie, która: 
1) mieszka lub przebywa na terenie Lublina przez okres realizacji programu stypendialnego albo przedmiot jej programu stypendialnego jest związany z Lublinem, 
2) zajmuje się upowszechnianiem kultury, w tym w szczególności: kształtuje upodobania i zainteresowania kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych, wspomaga artystyczną twórczość amatorską, organizuje wydarzenia kulturalne, zajmuje się edukacją kulturalną lub prowadzi zajęcia z amatorskimi zespołami artystycznymi.

O stypendium mogą ubiegać się osoby w każdym wieku. Stypendia przyznawane są na okres do 6 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi od 400 zł do 1400 zł brutto. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wymagania formalne. O dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Wydział Kultury 
Urząd Miasta Lublin 
ul. Złota 2, 20-112 Lublin