Radni Wspólnego Lublina przygotowali projekt stanowiska Rady Miasta Lublin w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji gimnazjów. Znajdzie się on w porządku obrad najbliższej sesji. Poniżej prezentujemy jego treść.

Stanowisko Rady Miasta Lublin

z dnia 19 listopada 2015 roku

 

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji szkół gimnazjalnych

 

Rada Miasta Lublin zdecydowanie sprzeciwia się projektowi likwidacji gimnazjów. Od szesnastu lat szkoły tego typu zajmują się kształceniem i wychowaniem polskiej młodzieży w wieku dla niej najpiękniejszym i najtrudniejszym. Pomiędzy 13 a 16 rokiem życia młodzież wybiera najważniejsze dla siebie wartości, uczy się radzić sobie z życiowymi zagrożeniami, opanowuje kluczowe wiadomości i umiejętności.
W szkołach gimnazjalnych ten proces dokonuje się w zamkniętych środowiskach, skoncentrowanych na specyfice wieku wychowanków. Zamknięcie gimnazjów nie sprawi, że naszą młodzież ominie ten trudny wiek.

Głównym zadaniem szkół gimnazjalnych miało być wyrównywanie szans edukacyjnych. Sukcesy polskich gimnazjalistów w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich potwierdzają, że gimnazja świetnie wywiązują się z tego zadania. Wszystkie niezależne badania potwierdzają, że nasi gimnazjaliści są jednymi z najlepiej wykształconych Europejczyków. Szkoły tego typu prowadzą stały pomiar postępów edukacyjnych swoich uczniów. Wszystkie wskaźniki, a zawłaszcza badany od kilku lat w każdej szkole, wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej, wykazują absolutnie zadowalający przyrost wiedzy wychowanków.

Za tymi sukcesami stoi ogromna i trudna do przecenienia praca nauczycieli. Przez szesnaście lat nauczyciele gimnazjów pisali własne programy nauczania i podręczniki dla uczniów, stworzyli szereg regulacji, regulaminów i procedur postępowania, wypracowali programy wychowawcze i profilaktyczne. Wokół gimnazjów powstał cały szereg działań wspierających, lekcji dodatkowych i systemów szkoleniowych, zwłaszcza w zakresie sportu.

W Lublinie funkcjonują 22 gimnazja publiczne, w których uczy się blisko 8000 uczniów. Dla tych uczniów i ich nauczycieli udało się stworzyć wyjątkową bazę edukacyjną, dopasowaną do możliwości i oczekiwań gimnazjalistów. Oprócz gimnazjów publicznych w Lublinie prowadzi swoją działalność 16 gimnazjów niepublicznych. Właściciele tych szkół zainwestowali w ich powstanie ogromne środki, często pochodzące z kredytów, które będą spłacali jeszcze wiele lat.

Od kilkudziesięciu lat polska oświata trwa w permanentnym procesie reformy. Kiedy dzisiaj szukamy najsłabszego punktu w całym systemie kształcenia i wychowania w naszych szkołach, to są nim bez wątpienia te nieustanne zmiany. Polska szkoła potrzebuje spokoju i tego właśnie oczekujemy od władz ustawodawczych.