Uroczystości z okazji 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpocznie uroczysta sesja Rady Miasta Lublin w Trybunale Koronnym. Później uroczystości przeniosą się m.in. na plac Litewski i cmentarz wojenny przy ul. Białej.

 

 

Program Obchodów

Godz. 9:00 Uroczysta Sesja Rady Miasta Lublin 
Godz. 10:00 Msza św. w katedrze lubelskiej w intencji Ojczyzny 
Godz. 11:45 Uroczystości na Placu Litewskim: złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin przez dowódcę uroczystości i powitanie kompanii honorowych, odegranie hymnu narodowego, apel pamięci i salwa honorowa, musztra paradna w wykonaniu orkiestry wojskowej, składanie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikami Marszałka Józefa Piłsudskiego i Nieznanego Żołnierza, defilada kampanii honorowych

Zaplanowano też imprezy towarzyszące, w tym m.in. prezentacja grup rekonstrukcyjnych, wystawa sprzętu służb mundurowych, przewodnicy PTTk poprowadzą wycieczki "Szlakiem odzyskania niepodegłości", a harcerze ZHR - "Miejską grę niepodległościową" i "Śpiewanki patriotyczne"

Godz. 13:30 Złożenie wiązanek przy tablicach upamiętniających:

-Władysława Cholewę - delegata rządu RP na województwo lubelskie i wojewodę lubelskiego 
w latach 1941-1944 (Sąd Okręgowy, ul. Krakowskie Przedmieście 43) 
- Jerzego A. de Tramecourta - wojewodę lubelskiego w latach 1937-1939 
(Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4)

Godz. 14:00 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w mogiłach legionistów (cmentarz wojenny przy ul. Białej w Lublinie)

 

Zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta:

Po mszy św. odbędzie się przemarsz uczestników uroczystości z pl. Katedralnego na pl. Litewski. W związku z tym od godz. 11.15 do godz. 11.45 całkowicie zamknięte dla ruchu będą ul. Królewska i ul. Krakowskie Przedmieście.

Jednocześnie od godz. 10 do 15.30 zamknięta dla ruchu będzie ul. Kapucyńska (od ul. Narutowicza do ul. Krakowskie Przedmieście)oraz ul. Krakowskie Przedmieście (od ul. Kapucyńskiej do ul. 3 Maja), a także ul. Plac Litewski od ul. Radziwiłłowskiej. Ponadto, na czas wystąpienie Wojewody i Apelu Poległych zamknięta będzie ul. 3 Maja na odcinku od ul. I Armii Wojska Polskiego do ul. Krakowskie Przedmieście.

Dodatkowo na czas defilady wyłączony zostanie z ruchu odcinek ul. Krakowskie Przedmieście od ul. 3 maja do ul. Ewangelickiej. Pojazdy biorące w niej udział przejadą ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Ewangelicką, ul. I Armii Wojska Polskiego, ul. 3 Maja i wrócą na pl. Litewski. Grupy konne biorące udział w defiladzie przejdą ul. Krakowskie Przedmieście do skrzyżowania z ul. Chopina, gdzie zawrócą i tą samą drogą wrócą w kierunku ul. Kapucyńskiej.