W przyszłym roku miasto ma kontynuować rozpoczęte inwestycje. Na wysokim poziomie pozostanie finansowanie sektora oświaty i spraw społecznych. Po raz kolejny zostaną zrealizowane projekty wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 15 mln zł.

 

Planowane dochody ogółem, ujęte w projekcie uchwały budżetowej, określone zostały w kwocie 1.693.557.641 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1.530.804.363 zł, majątkowe w kwocie 162.753.278 zł.

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 1.711.820.149 zł, z czego wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 231.809.355 zł. Projekt budżetu nie obejmuje zadań, które mogą być dofinansowane ze środków europejskich. Planowany deficyt budżetu – 18.262.508 zł, nadwyżka operacyjna – 50.793.569 zł

W przyszłym roku w ramach kluczowych dla Lublina zadań inwestycyjnych realizowane będą z zakresu m.in.:

  • transportu i dróg publicznych (przedłużenie ul. Muzycznej, przebudowa  skrzyżowania  al. Solidarnosci/ul. Generała Ducha/al. Sikorskiego oraz prace związane z nowym projektem zintegrowanego transportu publicznego);

  • rewitalizacji (modernizacja placu Litewskiego, rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz zapleczem przy al. Piłsudskiego, zagospodarowanie Parku Ludowego);

  • oświaty i spraw społecznych (prace przy budowie szkoły w dzielnicy Czuby i przygotowanie do realizacji placówki oświatowej w dzielnicy Ponikwoda, rozbudowa skrzydła szkoły podstawowej w dzielnicy Wrotków, realizacja żłobka w dzielnicy Czechów),

  • turystyki i rekreacji (rozbudowa Systemu Roweru  Miejskiego),

  • gospodarki mieszkaniowej (budowa  trzech  budynków  mieszkalnych  na  osiedlu  Felin)

Miasto przygotowuje się do wykorzystywania  funduszy  unijnych  w  ramach  nowej pespektywy finansowej  Unii Europejskiej  na  lata 2014-2020.

 

Projekt budżetu

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=253470