W 37 punktach na terenie miasta mieszkańcy będą mogli składać wnioski o świadczenia wychowawcze w ramach Rodzina 500+. Będą to filie MOPR, BOM-y i 24 placówki oświatowe.

 

Mapa punktów, w których osoby uprawnione będą mogły złożyć wniosek o świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+ jest już gotowa. Przy ich wyznaczaniu Urząd Miasta Lublin i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wzięły pod uwagę m.in. liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach Lublina.

Wybrano 5 Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, 7 Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin oraz 25 szkół z terenu miasta (szkoły podstawowe, gimnazja i zespoły szkół) – łącznie 37 punktów, usytuowanych w różnych obszarach Lublina.

Planowane są również szkolenia dla kadry wyznaczonej do obsługi punktów. Odciążenie MOPR-u z przyjmowania wniosków umożliwi sprawne prowadzenie postępowań administracyjnych, co pozwoli na jak najszybszą wypłatę świadczeń uprawnionym do ich uzyskania rodzinom.

Wypłaty świadczeń będą dokonywane na osobiste konta bankowe rodzica składającego wniosek lub w formie autowypłat w 24 oddziałach banku na terenie miasta, w przypadku osób które nie posiadają kont bankowych. Szczegółowe informacje na temat zasad i realizacji programu będą przekazywane w ramach kampanii informacyjnej, która ruszy w marcu. Będzie je można znaleźć również na stronach internetowych MOPR i Urzędu Miasta.

Filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie:

 1. Filia Nr 1 - ul. Lubartowska 6-8, poniedziałek-piątek godz. 7.30-15.30

 2. Filia Nr 2 - ul. Hutnicza 1a, poniedziałek-piątek godz. 7.30-15.30

 3. Filia Nr 3 - ul. Mieszka I - 4, poniedziałek-piątek godz. 7.30-15.30

 4. Filia Nr 4 - al. Kompozytorów Polskich 8, poniedziałek-piątek godz. 7.30-15.30

 5. Filia Nr 5 - ul. Nałkowskich 114, poniedziałek-piątek godz. 7.30-15.30

Biura Obsługi Mieszkańców na terenie Lublina:

 1. Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Wieniawska 14, poniedziałek-wtorek godz. 7.45-16.45, środa-piątek godz. 7.45-15.15

 2. Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Filaretów 44, poniedziałek-wtorek godz. 7.45-16.45, środa-piątek godz. 7.45-15.15

 3. Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Szaserów 13-15, poniedziałek-wtorek godz. 7.45-16.45, środa-piątek godz. 7.45-15.15

 4. Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Franciszka Kleeberga 12a, poniedziałek-wtorek godz. 7.45-16.45, środa-piątek godz. 7.45-15.15

 5. Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Władysława Jagiełły 10, poniedziałek-piątek godz. 9.15-16.45

 6. Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Pocztowa 1, poniedziałek-piątek godz. 9.15-16.45

 7. Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Wojciecha Żywnego 8, poniedziałek-piątek godz. 9.15-16.45

 

Lista punktów