Radni Wspólnego Lublina Piotr Kowalczyk, Mariusz Banach i Marcin Nowak przygotowali projekt stanowiska Rady Miasta Lublin w sprawie ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych na miejskich drogach. - To usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców – podkreślają.

 

Projekt stanowiska Rady Miasta Lublin w sprawie ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton na drogach w granicach administracyjnych miasta Lublina, trafił już do Biura Rady. Radni zajmą się nim na najbliższej sesji, 20 października 2016 roku.

- W związku z planowanym oddaniem do użytku zachodniej obwodnicy Lublina, wprowadzenie proponowanych ograniczeń uważamy za niezbędne i uzasadnione. Takie rozwiązanie znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawnienie komunikacji miejskiej na drogach naszego miasta – argumentują radni Wspólnego Lublina.

W stanowisku radni chcą zwrócić się do prezydenta Lublina o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia całodobowego ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych na drogach miasta. Ale wnioskują wyłączenie z tego ograniczenia tych pojazdów, których docelowe miejsce transportu znajduje się na terenie Lublina.

To nie pierwsze działania radnych Wspólnego Lublina zmierzające do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Już w kwietniu 2014 roku wnioskowali o ograniczenia w ruchu tranzytowym tirów.