Radni Wspólnego Lublina przygotowali projekt apelu Rady Miasta Lublin do ministra środowiska, w którym zwracają uwagę na konieczność jak najszybszego zatrzymania procesu niekontrolowanej wycinki drzew.

Apel Rady Miasta Lublin

z dn. 21 marca 2017 r.

do Pana prof. Jana Szyszki - ministra środowiska

 

w sprawie: natychmiastowego przedłożenia Sejmowi RP projektu zmiany ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.

 

16 grudnia ubiegłego roku, na wniosek grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, Sejm RP zmienił ustawę o ochronie przyrody oraz ustawę o lasach. Dzięki tej zmianie prywatni właściciele działek mogą wycinać drzewa na swoich posiadłościach bez żadnych zezwoleń. Z tego powodu w całej Polsce wycięto tysiące drzew. Również w Lublinie, w wyniku zmiany wspomnianych ustaw, zniknęło z krajobrazu miejskiego kilka istotnych dla mieszkańców skupisk drzew. Szczególnie niebezpieczne w tej sytuacji wydaje się otwarcie drogi prawnej do łatwego pozbywania się drzew z terenów inwestycyjnych pozostających w dyspozycji deweloperów.

Miasto Lublin podejmuje wielki wysiłek zrównoważonego rozwoju, zachowując tereny zielone mimo dynamicznego procesu urbanizacji. Samorząd Lublina wprowadza również w życie skuteczny program walki ze smogiem. Zmiany w ustawie o ochronie przyrody niweczą te starania. Z tego powodu Rada Miasta Lublin domaga się od Pana Ministra natychmiastowej inicjatywy legislacyjnej w calu jak najszybszego zatrzymania procesu niekontrolowanej wycinki drzew.