44 projekty trafią do realizacji w ramach IV edycji BO. Kwota 15 mln zł zostanie podzielona na 5 projektów dużych oraz 39 projektów małych, w tym 31 wybranych przez mieszkańców oraz 8 projektów do kwoty 150 tys. zł w dzielnicach.

 

 

Do głosowania zakwalifikowano 118 wniosków, swój głos oddało ponad 38,5 tys. mieszkańców i mieszkanek Lublina. Najwięcej głosów uzyskał projekt remontu szkoły Sióstr Urszulanek, który uzyskał 9090 głosów. Wśród projektów „dużych” znalazły się także remonty stadionów: żużlowego i Lublinianki, remont ulic Tatarakowej i Kawaleryjskiej oraz dokończenie budowy parku Jana Pawła II.

Wśród projektów małych najwięcej, bo aż 4016 głosów, zdobył projekt remontu ulicy Przytulnej. Zrealizowane zostaną także m.in. Rezerwat Dzikich Dzieci na Rusałce, Linowy mini park rozrywki na Sławinie czy wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W sumie zrealizowane zostanie 31 projektów małych, które trafią do realizacji z głosowania ogólnego.

Nowością tej edycji było  zagwarantowanie każdej dzielnicy realizacji projektu do wysokości 150 000 zł. Jeżeli dana dzielnica w wyniku głosowania nie otrzymała żadnego projektu inwestycyjnego, a projekt w danej dzielnicy był zgłoszony, zrealizowany zostanie na jej terenie projekt o maksymalnej kwocie 150 000 zł. Z tej puli zrealizowane zostanie 8 projektów z dzielnic, w których żaden wniosek nie został wybrany w głosowaniu. Są to: Abramowice, Czechów Południowy, Felin, Głusk, Hajdów–Zadębie, Konstantynów, Kośminek, Za Cukrownią.

W czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mieli do dyspozycji 15 mln zł. Głosowanie na projekty trwało od 23 września do 10 października.