Prezydenci polskich miast, ekspert ds. zarządzania procesami miejskimi Dimitrios Roussopoulos, przedstawiciele ruchów miejskich spotkają się 18 października, by porozmawiać o różnych obliczach miasta i ludziach je tworzących.

 

 

Projekt Miasto.to rozpocznie debata prezydencka, w której udział wezmą prezydenci miast: Krzysztof Żuk (Lublin), Wojciech Szczurek (Gdynia) i Wadim Tyszkiewicz (Nowa Sól). Będą oni rozmawiali z gościem specjalnym Dimitriosem Roussopoulosem o mieście jako kolebce wolności, solidarności i rozwoju społecznego.

Dyskusja będzie okazją do omówienia coraz silniej wybrzmiewającego na świecie przekonania co do roli miast jako miejsc, w których najpełniej rozwija się demokracja, a także dokonuje się rewolucja społeczna, technologiczna i świadomościowa. To miasta są liderami innowacji i postępu, przestrzeniami w których tworzy się nowa, oparta na partycypacji i tolerancji kultura miejska zmieniająca współczesność w przyszłość.

Wykład Dimitriosa Roussopoulosa, wybitnego kanadyjskiego myśliciela i aktywisty, który w swojej działalności podkreśla istotę partycypacyjności zarządzania miastami i podmiotowości ich mieszkańców. Ekspert opowie o prawie mieszkańców do miasta: do tworzenia charakterystycznej i niepowtarzalnej miejskiej kultury, demokratycznych instytucji, do partycypacyjnego zarządzania i do bycia częścią rodzącego się na świecie ruchu podkreślającego znaczenie miast w dzisiejszym świecie.

Miasto.to jest kontynuacją projektu Kreatywni, w ramach którego od 2013 roku prezentujemy potencjał niezwykłych ludzi tworzących lubelski sektor przemysłów kreatywnych.

Program wydarzenia:

14:00 – Sala Kinowa, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 
Debata prezydencka Miasto – kolebka wolności, solidarności i rozwoju społecznego: Krzysztof Żuk (Lublin), Wojciech Szczurek (Gdynia), Wadim Tyszkiewicz (Nowa Sól) i Dimitri Roussopoulos

18:00 – Sala Operowa, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 
Gala miasto.to: Dimitri Roussopoulos 
o prawie do miasta, prezentacja projektu miasto.to