Stare Bronowice pozostaną dzielnicą głównie mieszkaniową. Nowy plan zagospodarowania uniemożliwi ingerencję deweloperów w zabytkową zabudowę tej części Lublina. Wzdłuż nieparzystej strony ul. Łęczyńskiej powstanie strefa usług, a nad Bystrzycą parki i tereny zielone.

 - To pierwszy plan zagospodarowania dotyczący tak zdegradowanej dzielnicy - mówi Marek Jakubowski, przewodniczący komisji rozwoju w lubelskiej Radzie Miasta. - Stąd wywołuje ogromne zainteresowanie zarówno władz miasta jak i mediów.

Rejon ul. Łęczyńskiej to bardzo zaniedbana, choć historyczna, dzielnica miasta. W lutym 2009 r. rada miasta podjęła uchwałę o wszczęciu prac nad planem zagospodarowania dla tej części Lublina. Miejscy planiści pracowali pięć latl

- Urzędnicy z wydziału planowania zapewniali nas, że nie chcieli głęboko ingerować w dzielnicę, która powstawała na przełomie XIX i XX wieku - tłumaczy Marcin Pogorzałek, miejski radny z Bronowic. - Zależało im na wywołaniu impulsu do rewitalizacji istniejącej tam zabudowy mieszkaniowej. O wywłaszczeniach, wykupie i przygotowaniu terenu dla deweloperów nie ma więc mowy..

Na pewno na Starych Bronowicach nie staną wysokie apartamentowce. Nowy plan zakłada, iż jedynymi punktami górującymi nad okolicą mają być: wieża kościoła pw. św. Michała przy ul. Fabrycznej i stara wieża w dawnej fabryce Eternit przy ul. Firlejowskiej.

- Bardzo zależało nam też, by uporządkować stan już istniejących nieruchomości i układ ulic w pobliżu ul. Firlejowskiej - dodaje Marian Ignaciuk, przewodniczący zarządu dzielnicy Bronowice.

Planiści zwrócili uwagę na historycznie budynki na tym terenie, w tym zapomniany domek ogrodnika w Parku Bronowickim i budynek dawnej centrali telefonicznej z lat 50. przy ul. Przyjaźni. - W planie ujęto też tereny parkowe wzdłuż Bystrzycy zamykającej ten rejon od północy - zauważa M. Ignaciuk. - To takie zielona płuca całych Bronowic.

Nieparzysta strona ul. Łęczyńskiej ma być przeznaczona do zabudowy usługowej.

Propozycja planu jest już po procedurach związanych ze zbieraniem uwag od wszystkich zainteresowanych. 13 marca miejscy radni będą głosować w sprawie planu zagospodarowania ulicy Łęczyńskiej.