Koncepcja funkcjonowania Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, mechanizmy działań ułatwiających integrowanie obszaru oraz szanse i zagrożenia gmin wchodzących w jego skład – to tylko niektóre kwestie, jakie omawiali uczestnicy Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

Drugie posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego odbyło się w Centrum Kultury w Lublinie. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, partnerzy społeczni i gospodarczy, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wchodzący w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego i zaproszeni goście.

Lubelski Obszar Funkcjonalny zakłada partnerstwo Lublina i 12 gmin województwa lubelskiego w staraniach o pozyskanie środków unijnych. We wtorek w Ratuszu podpisano porozumienie w sprawie jego utworzenia. I temu było poświęcone RFT. Uczestnicy omawiali m.in. szanse i zagrożenia gmin wchodzących w jego skład.

W czasie konferencji działał Mobilny Punkt Informacyjny, w ramach którego uczestnicy RFT mogli skorzystać z konsultacji iz pracownikami Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na temat możliwości wsparcia różnych inicjatyw ze środków Unii Europejskiej.