Trwają prace przy budowie placu Teatralnego z wielopoziomowym parkingiem podziemnym przy gmachu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2015 roku.

Budowa została podzielona na trzy etapy. Pierwszy to wykonanie robót pod ul. Grottgera, drugi to prace od strony skweru Ab. Józefa Życińskiego, natomiast w trzecim etapie powstanie środkowa część parkingu.

Aktualnie powstaje żelbetowa konstrukcja parkingu pod ul. Grottgera. Po zakończeniu tych robót rozpocznie się betonowanie poszczególnych poziomów od tej strony. - Jeśli pogoda pozwoli, prace te zostaną zakończone w ciągu najbliższych 4 tygodni - przewidują miejscy urzędnicy.

Równocześnie z pierwszym etapem realizowane są roboty od strony skweru Ab. Józefa Życińskiego. Jeśli nie będzie zbyt niskich temperatur, tj. poniżej -5 stopni, prace związane z wykonywaniem konstrukcji żelbetowej tej części parkingu będą kontynuowane.

Budowany przez miasto parking przy Centrum Spotkania Kultur będzie w kształcie prostokąta o wymiarach 105x45 metrów. Na dwóch podziemnych kondygnacjach znajdą się miejsca dla 247 samochodów oraz pomieszczenia techniczne. Wjazd na parking przewidziano od strony ul. Radziszewskiego po rampie zjazdowej.

Przed gmachem CSK powstanie plac Teatralny. Został zaprojektowany jako obiekt funkcjonalnie niezależny od mieszczącego się pod nim podziemnego parkingu. W jego nawierzchni zaznaczony będzie ślad ulicy Radziszewskiego, przecinający po przekątnej cały plac.

Zarówno nawierzchnie placu jak i ślad ul. Radziszewskiego będzie wykonany z kamienia naturalnego. Od śladu ulicy Radziszewskiego aż po medialną elewację CSK zaprojektowano wypiętrzenie placu podkreślone przez przestrzenne rzeźby - kurhany Gutenberga, w których umieszczono klatki schodowe i pomieszczenia techniczne obsługujące parking oraz plac.

Ściany kurhanów wzdłuż budynku CSK utworzą zamknięte szklanymi drzwiami przestrzenie, związane funkcjonalnie z gmachem. Przestrzenie te pełnić będą rolę zewnętrznej galerii sztuki.

- W nawierzchni kurhanów planujemy umieścić świetlne litery alfabetu trzech kultur. Cały plac będzie posiadał funkcjonalne oświetlenie oraz iluminację. W przyszłości ma być miejscem wypoczynku mieszkańców Lublina, ale także miejscem organizacji plenerowych imprez kulturalnych - tłumaczy Ratusz.

Całkowity koszt inwestycji to blisko 21 mln zł.