Od poniedziałku do niedzieli (2 lutego) budynek Ratusza będzie symbolicznie oświetlony w barwach narodowej flagi Ukrainy. Gest ten jest wyrazem wsparcia i szacunku dla narodu ukraińskiego.

Jak podkreślają władze miasta, inicjatywa jest oznaką solidarności mieszkańców Lublina z narodem ukraińskim. – Mając na uwadze wieloletnią współpracę kulturalną i polityczną ze wschodnim sąsiadem pragniemy, aby symboliczne oświetlenie gmachu Urzędu Miasta Lublin w barwach flagi ukraińskiej było wyrazem wsparcia oraz szacunku dla narodu ukraińskiego – tłumaczy miasto.

Samorząd Lublina od lat współpracuje z ukraińskimi miastami: Lwowem, Łuckiem, Ługańskiem, Równem, Starobielskiem, Sumami i Iwano-Frankiwskiem.