W przyszłym tygodniu wykonawca będzie kontynuował przebudowę ul. Narutowicza w Lublinie i przyległych ulic.Sporych utrudnień można spodziewać się na Konopnickiej, Orlej i Kruczej.

 

Roboty rozpoczną się na ul. Konopnickiej. Będą polegały przede wszystkim na wymianie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników. Prace będą odbywały się na całej szerokości, dlatego zostanie ona całkowicie wyłączona z ruchu. Najpierw dotyczyć to będzie odcinka od ul. Chopina do ul. Orlej, a następnie od ul. Orlej do ul. Narutowicza. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała ok 1,5 miesiąca.

Po zakończeniu prac na ul. Konopnickiej wykonawca przeniesie się z robotami na Orlą. Prace będą realizowane w podobnym zakresie. Jednocześnie jeszcze w kwietniu rozpocznie się przebudowa bocznych wlotów ul. Narutowicza po stronie wschodniej. Jako pierwsza przebudowywana będzie ul. Graniczna.

Od 5 maja do 31 sierpnia roboty przeniosą się na samą ul. Narutowicza. Najpierw remontowany ma być odcinek od ul. Okopowej do ul. Lipowej. Przebudowa będzie wymagała całkowitego zamknięcia ruchu. Wyjątkiem będą pojazdy: osób mieszkających na wskazanym odcinku Narutowicza, zaopatrzenia sklepów, służb komunalnych oraz budowy.