W związku z modernizacją sieci ciepłowniczej w dniach od poniedziałku do piątku wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Strażackiej. Droga będzie nieprzejezdna na wysokości budynku Straży Pożarnej. Mieszkańcy będą mili zapewniony dojazd do posesji.Utrudnienia są spowodowane wymianą przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Strażackiej 8. Modernizacja sieci ciepłowniczej ma na celu poprawę bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców Lublina i minimalizowanie strat ciepła powstających podczas przesyłu. Może wiązać się to z czasowymi utrudnieniami w ruchu oraz krótkimi przerwami w dostawie ciepłej wody w okresie letnim. Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego potrwa do jesieni.