Miasto Lublin oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zawarły umowę dotyczącą emisji obligacji przychodowych. Wartość nominalna emitowanych obligacji wyniesie 40 mln zł. Obligacje będą spłacane w ratach przez 10 lat.


Będzie to pierwsza w Polsce emisja obligacji przychodowych dokonywana przez jednostkę samorządową. Do tej pory kilka emisji tego typu przeprowadziły spółki komunalne. Środki pozyskane z emisji obligacji miasto przeznaczy na współfinansowanie budowy zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie.

W ramach projektu powstanie basen olimpijski oraz trybuny dla ponad 2000 widzów. Realizowany zespół, oprócz podstawowych funkcji basenowych, sportowych i rekreacyjnych posiada też liczne funkcje towarzyszące. Wielkość podstawowej funkcji basenowej pozwala obsłużyć ponad 4 000 osób dziennie.

Będzie to jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów sportowych w kraju. Jednym z podstawowych celów tej inwestycji jest stworzenie bazy szkoleniowej dla polskich sportowców oraz możliwość organizacji imprez sportowych o randze krajowej i europejskiej. Z tego też względu budowa basenu olimpijskiego została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki kwotą ponad 36 mln zł. W 2015 r. – w roku otwarcia basenu – planowane są już pierwsze duże imprezy sportowe szczebla centralnego.

Miasto w celu pozyskania korzystnego współfinansowania zewnętrznego inwestycji zdecydowało się na emisję obligacji przychodowych. Jest to nowatorska wśród samorządów metoda pozyskiwania środków. Spłata obligacji będzie następowała z przychodów, jakie miasto będzie osiągało z umowy dzierżawy tego obiektu.

Dzierżawca będzie prowadził działalność związaną z pływalnią: sprzedaż biletów, udostępnianie uczniom lubelskich szkół realizujących zajęcia z wychowania fizycznego i pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz lubelskim klubom sportowym na prowadzenie szkolenia sportowego a także wynajem powierzchni komercyjnych pod małą gastronomię i handel.