Urząd Miasta wybrał lokalizację na swoją przyszłą nową siedzibę. Pracownicy z wydziałów obecnie rozproszonych w różnych częściach miasta za ponad 3 lata mają przeprowadzić się do budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej. W ten sposób urząd zmniejszy liczbę miejsc, w których prowadzi działalność, do pięciu.

 

Urząd Miasta ma wynająć około 14 000 m2 powierzchni biurowej w budynku, który powstanie przy ul. Wieniawskiej 15a. Gmina Lublin zawarła w tej sprawie umowę w formie aktu notarialnego z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym Orion w Lublinie, 7 sierpnia 2014 r. Deweloper ma przekazać powierzchnie do 30 września 2017 r. Orion zapewnił Gminie również około 200 bezpłatnych miejsc parkingowych zlokalizowanych na poziomach -3 i -2.
 
Umowa została zawarta na 10 lat. Po upływie 2 lat od rozpoczęcia najmu budynku miasto ma prawo do nabycia części lub całości przedmiotu najmu oraz prawo pierwokupu, w przypadku zamiaru zbycia nieruchomości przez Orion. Planowany do realizacji budynek będzie spełniał wszystkie standardy i wymogi określone dla tego typu obiektów według standardu określonego na 2021 rok.

Po przeprowadzce UM z obecnych 26 lokalizacji, będzie prowadził działalność jedynie w 5 siedzibach: w Ratuszu - Plac Króla Władysława Łokietka 1 i ul. Świętoduska 3, w Trybunale Koronnym - ul. Rynek 1 oraz w budynkach przy ul. Wieniawskiej 14 i ul. Lipowej 27. Niezmiennie będą wykorzystywane także pomieszczenia, w których obecnie funkcjonują Biura Obsługi Mieszkańców (ul. Szaserów 13-15, ul. Kleeberga 12a, ul. Filaretów 44), a także Miejskie Centrum Przetwarzania Danych (Al. Racławickie). Pozostałe pomieszczenia i budynki, których właścicielem jest Urząd Miasta lub Skarb Państwa będą sprzedane, wynajęte lub adaptowane na inne cele, a te obecnie wynajmowane przez gminę zostaną przekazane właścicielom.