Jak będzie wyglądał nowy Plac Litewski? Zapraszamy do obejrzenia wizualizacji placu po planowanej rewitalizacji. Projekt rewitalizacji Placu Litewskiego zostanie zgłoszony do Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja ma kosztować ok. 60 mln zł. Prace mają ruszyć wiosną.

 

Po zatwierdzeniu wieloletniej prognozy finansowej przez Radę Miasta, na sesji w dniu 16 października, zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę. Rewitalizacja Placu Litewskiego przewidziana jest na rok 2015.