Przez lata ul. Junoszy w Lublinie służyła jedynie mieszkańcom jako dojazd do posesji. Obecnie zmieniła się w tzw. „małą obwodnicę”. Mieszkańcy chcieliby, by wprowadzić na niej ruch jednokierunkowy. Dzięki temu byłoby też więcej miejsc parkingowych.

Radny miejski Marcin Nowak złożył interpelację do prezydenta Lublina dotyczącą zmian w ruchu w północnej części Wieniawy (ulice: Junoszy, Lelka- Sowy). – To wynik sugestii mieszkańców bloków, w bezpośrednim sąsiedztwie których w godzinach popołudniowych sunie kawalkada samochodów – wyjaśnia Marcin Nowak, radny klubu Wspólny Lublin. – Przez wiele lat ulica Junoszy pełniła funkcję drogi osiedlowej, służąc mieszkańcom Wieniawy jako dojazd do własnych posesji. Niestety w ostatnim czasie zmieniła się w tzw. małą obwodnicę.

Dodatkowo mieszkańcom doskwiera brak miejsc parkingowych. – Po przeprowadzonych spotkaniach z mieszkańcami dzielnicy Wieniawa i konsultacjami społecznymi z Zarządem Dróg i Mostów oraz Strażą Miejską, korzystne rozwiązania w tej kwestii, wydają się być jedynie kwestią czasu – uważa radny Nowak.

Zdaniem mieszkańców, jedynym rozwiązaniem tego problemu byłoby wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w obrębie ulicy Junoszy (na odcinku od Popiełuszki w dół, do pierwszego skrętu w prawo, a następnie w górę z nakazem skrętu w ulicę Lelka- Sowy). – Na pozostałym odcinku ulicy przepisy nie uległyby zmianie. Dzięki temu powstałyby dodatkowe miejsca parkingowe utworzone wzdłuż ulicy Junoszy – podkreśla Marcin Nowak.