Od dziś na krótkim fragmencie zamknięta dla ruchu będzie ul. Leszczyńskiego. Dodatkowo nastąpi zawężenie jezdni al. Długosza w rejonie skrzyżowania z ul. Popiełuszki. Prace potrwają do 24 sierpnia. W związku z realizacją przyłączy sanitarnych i kanalizacyjnych do inwestycji powstającej w miejscu dawnego kina „Kosmos" zamknięty dla ruchu będzie odcinek ul. Leszczyńskiego od parkingu przy Lubliniance (wjazd możliwy od strony postoju taxi i kolektury) do wjazdu na parking Urzędu Statystycznego (czynny wjazd znajdujący się bliżej bramy Ogrodu Saskiego). Dodatkowo nastąpi zawężenie jezdni al. Długosza w rejonie skrzyżowania z ul. Popiełuszki. Prace będą realizowane od 18 do 24 sierpnia. 

W tym czasie pojazdy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy. Chodzi o linie 12, 44, 74. Tymczasowa trasa dla 12 i 74 została wyznaczona - w obie strony - przez ul. Popiełuszki, ul. Poniatowskiego, al. Solidarności. Pojazdy obsługujące linię 44 jeżdżą ul. Popiełuszki, ul. Poniatowskiego, al. Solidarności i ul. Północną.

Po zakończeniu prac ich wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni na całej szerokości i długości odcinka, na którym realizowane będą prace.