Rozpoczęły się pracy przy budowie ostatniego odcinka chodnika na ul. Romanowskiego na odcinku od. skrzyżowania z ul. Borelowskiego do ul. Bohaterów Monte Cassino. Budowa sfinansowana została ze środków pochodzących z rezerwy celowej przyznanej Radzie Dzielnicy Konstantynów w 2014 roku.

 

- Od kilku lat wraz z Kancelarią Prezydenta Miasta staramy się wprowadzać na Konstantynowie partycypacyjny model zarządzania środkami z rezerwy celowej. Powstający nowy odcinek chodnika to efekt decyzji podjętej przez mieszkańców – wyjaśnia Łukasz Bilik, zastępca przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Konstantynów. – W ubiegłym roku na wniosek Rady Dzielnicy ze środków budżetowych wykonane zostały chodniki przy ul. Kruka, Borelowskiego, Brzóski, Morwowej, Struga oraz na pozostałej długości ulicy Romanowskiego. Inwestycje te przyczyniły się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na coraz bardziej ruchliwych osiedlowych ulicach Konstantynowa.