Budowa chodników przy ul. Romanowskiego, montaż progów zwalniających na ul. Struga, czy włączenie do sieci miejskiego monitoringu placu zabaw przy ul. Romanowskiego – to tylko niektóre inwestycje, które zostaną zrealizowane w tym roku w dzielnicy Konstantynów.

 

Mieszkańcy dzielnicy Konstantynów podjęli decyzję o sposobie wykorzystania pieniędzy pochodzących z rezerwy celowej dla dzielnicy w roku 2014. Przedmiotem głosowania były propozycje zarówno Rady Dzielnicy, jak i samych mieszkańców. Po ocenie formalnej podjęto decyzję, że w tym roku zostanie zakończona budowa chodników przy ul. Romanowskiego na odcinku od ul. Borelowskiego do ul. Bohaterów Monte Cassino. Była to propozycja Zarządu Dzielnicy Konstantynów.

– Zamontujemy też oświetlenie na ul. Magierskiego i dokończymy na ul. Cieszkowskiego. Zostaną też zamontowane progi zwalniające na ul. Struga, o co prosili mieszkańcy – wylicza Łukasz Bilik, zastępca przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Konstantynów.

Zostanie też wykonany projekt brakującego fragmentu kanalizacji deszczowej na ul. Struga oraz włączony do sieci miejskiego monitoringu plac zabaw przy ul. Romanowskiego.